تبلیغات
ss501 stories - نتایج نظر سنجی ها

اینجا نتایج همه نظر سنجی ها + متن نظر سنجی گذاشته میشه .

نظر سنجی شماره 1 : از نظر شما عنوان کدامیک از داستان های

وبلاگ با موضوع ان متناسب تر است ؟؟

1 : a painter who painted with love  از اناهیتا

2 : my love  از مهی

3 : luck از هانی

4 : god knows  از اناهیتا

5 : ss501 and U از ساحل

6 : all i had was a picture with a few colors  از اناهیتا

7 : i want U از ارمیتا

8 : dreamy world  از خاطره

نتایج این نظر سنجی : نفر اول : شماره 5 داستان ساحل

نفر دوم : شماره 1 داستان اناهیتا

نفر سوم : شماره 2 داستان مهی .

نتایج روز یکشنبه مورخ 29 مرداد سال 91 مشخص خواهد شد .


نظر سنجی شماره 2 :

از نظر شما کدامیک از نویسندگان فرد اخلاق وبلاگ هست ؟؟

1 : اناهیتا

2: مهی

3 : پردیس

4 : ماریا

5 : ساحل

6 : خاطره

7 : ارمیتا

8 : هانی

نتایج روز دوشنبه مورخ 6 شهریور ماه سال نود و یک مشخص خواهد شد .